Primary School Roztoky (In Czech)

PrimarySchoolRoztoky9PrimarySchoolRoztoky8Hmota

Navrhovaná dostavba symetricky doplňuje stávající hmotu hlavní budovy (dále HB) a vytváří klidnější, otevřenější a definovaňejší zahradu. Jde o dva bloky o rozměrech 22,2 x 34 m (škola) 29 x 45 m(tělocvična a gym. sál), které se protínají v modulu vstupní haly s úhlem 45°.

Hlavní body návrhu

  • smysluplné napojení na HB – dostavba nebyla vsazena do terénu z důvodů přístupnosti handikepovaným, výškový rozdíl s HB je vyrovnán schody u napojení, s využitím HB handikepovanými se nepočítá
  • prostory vyžadující jednoduchou orientaci, avšak zároveň skýtající mnoho míst a koutů pro dětský rozvoj a hru
  • návrh hmoty s tělocvičnou a gymnastickým sálem, která neuzavírá školní zahradu před dostavbou a HB a nevytváří nevyužitelná místa na okrajích pozemku
  • solidní vybavenost veřejných prostorů s možností pronajímání zasedací místnosti s 60 místy, tělocvičny na basketbal, gymnastického sálu s jevištěm nebo počítačové učebny

Urbanismus

Vchod do dostavby se otevírá vstříc křižovatce ulic Poděbradova a 17. listopadu. Toto uspořádání bylo zvoleno jak kvůli ideálnímu využití volných prostor školního pozemku, tak z důvodu nejvhodnější pěší přístupnosti ze zmíněných ulic.

Popis půdorysu

Do šaten se chodí skrze hlavní budovu (změna kabinetu v chodbu), je však možnost využít i vchodu z dostavby. Naproti šatnám se nachází WC propsané do všech pater (invalidé, ženy, muži), úklidová místnost se skladem a východ na školní zahrady s možností posezení po škole na čerstvém vzduchu se západním sluncem. Dále se chodbou dostaneme k hlavnímu schodišti s výtahem a dalším východem na zahradu vedle kterého se nachází vchod ze vstupní haly. V 2NP se nachází ochoz na kterém je místo na sezení a naskytuje se možnost přechodu k venkovnímu vstupu do prostor tělocvičny a gym. sálu. Podlaha vstupní haly je pokryta vlajkou České republiky na které modrý trojúhelník doplňuje chybějící hmotu z bloků tělocvičny a gym. sálu. Hala také slouží jako předsálí před gymnastickým / společenským sálem nebo zasedací místností a nabízí možnost odpočinku nebo WC. Velikost kmenových tříd činí 8 x 8,5 m a je zároveň základním modulem celé budovy. 8m rozměr je rovnoběžný s obvodovou stěnou.

Konstrukce

Konstrukční výška podlaží je 4 m a rozdíl výšek je v místě napojení na hlavní budovu řešen schody. Budova obsahuje celkem čtyři schodiště: hlavní, požární, venkovní a vedlejší ve sborovně. Sborovna je dvoupatrová a má pod schody vlastní záchod který slouží jako WC pro zaměstnance.


PrimarySchoolRoztoky10PrimarySchoolRoztoky11PrimarySchoolRoztoky7

PrimarySchoolRoztoky1

PrimarySchoolRoztoky2

PrimarySchoolRoztoky3

PrimarySchoolRoztoky5

PrimarySchoolRoztoky6

PrimarySchoolRoztoky4

Back to Top